Pengalaman, Penglibatan dan Pencapaian Natipah@Nortipah  

Ditulis oleh : Bahagian Pemuliharaan Kategori :

Beliau mempelajari kemahiran menenun daripada ibu serta nenek pada usia remaja. Minat yang mendalam menyebabkan beliau mengambil keputusan mengusahakan kegiatan menenun secara serius dan sepenuh masa.

Kegigihan dan komitmen beliau yang tinggi dalam mempertahankan warisan tenunan ini mendapat perhatian dari Kerajaan Negeri Pahang. Sebuah pusat kraftangan telah didirikan di Pulau Keladi yang terletak 5 km dari Pekan Bandar Diraja. Beliau diberi kepercayaan mengetuai kumpulan penenun yang menjalankan kegiatan mereka di pusat ini. Pusat kraftangan yang didirikan pada tahun 1980an ini merupakan pusat tenunan yang terbesar di Pahang dan telah menyediakan peluang kepada penenun bekerja dan menjual hasil tenunan mereka.

Di samping mengusahakan tenunan yang ditempah, beliau juga turut meluangkan masa memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada 15 orang pelatih di Pusat Tenun Pulau Keladi ini termasuk juga kakitangan dan pelatih-pelatih dari Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Beliau turut mewariskan kemahiran ini kepada anaknya yang mengusahakannya secara sepenuh masa.

Keindahan kain tenunan beliau turut mendapat pengiktirafan antaranya:
  • Anugerah Rekaan Kraf 1996/97 – anjuran PKKM
  • Penghargaan Wicitra 1990 – anjuran PKKM
  • Penghargaan daripada Kementerian Pertanian
  • Kejayaan calon turut mendapat liputan media masa tempatan

Artikel ini telah ditulis pada hari Selasa , Selasa, April 24, 2012 di bawah kategori . Anda boleh mengikuti artikel ini melalui comments feed .

0 ulasan

Catat Ulasan

Catat Ulasan