Definisi Adiguru Kraf  

Ditulis

Adiguru Kraf ialah seseorang yang diberi penghormatan dan pengiktirafan oleh Kerajaan Malaysia sebagai seorang tokoh / master craftmen setelah mereka menepati kriteria-kriteria seperti berikut :

Mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam bidang kraf kepakarannya atau ahli di dalam seni kemahiran ketukangan, penciptaan, pengubahan produk dan pengeluaran barangan kraf warisan bangsa malaysia.

Memainkan peranan penting dalam usaha memulih dan memelihara seni kraf warisan.

Bersungguh-sungguh menurunkan kemahiran kepada kumpulan pelapis agar seni kraf warisan berkenaan mempunyai kesinambungan.

Kreatif dan inovatif dalam usaha memaju dan neningkatkan kualiti produk kraf yang dihasilkan.