Adiguru Yang Telah Meninggal Dunia  

Ditulis

SENARAI ADIGURU YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

Negeri Sabah
Ramiah Binti Abdullah

Negeri Sarawak
Pojiah Binti Jaya

Negeri Terengganu
Wan Abdullah Bin Wan Muda
Tengku Ibrahim Bin Tengku Wook
Ibrahim Bin Mohamad
Ramlah Binti Ismail
Wan Su Bin Othman 

Negeri Kelantan
Mahmood Bin Abdul Latif
Abdul Manan Bin Yakub
Nik Zainab Binti Nik Mohamed

Negeri Melaka
Aminah Binti Amat

Negeri Pahang
Azizah Binti Ismail
Sheikh Omar Bin Sheikh Ibrahim
Manja Binti Ali

Negeri Perak
Ainatishah Binti Bilal Din
Zamari @ Zamri Bin Pandak Ahmad

Negeri Pulau Pinang
Lim Swee Kim

Negeri Selangor
Pion Anak Bumbung

**Jumlah keseluruhan Adiguru Kraf yang telah meninggal dunia ialah 18 orang. (update : 21/05/2014)